Highway 2 Code -koulutus

H2C-koulutus on korkeakoulutasoinen, ilmainen ja kestoltaan 6 kuukautta. Haku syksyn koulutukseen on auki 13.4. – 17.5.2020, opiskelijavalinnat tehdään 8.6. mennessä ja opinnot alkavat 1.9.2020

Hankkeeseen osallistuvat Centria-AMK, Oulun AMK, Kajaanin AMK, Vaasan AMK, Jyväskylän AMK ja Turun AMK. Opiskelija hakeutuu opiskelemaan sen ammattikorkeakoulun suuntautumisvaihtoehtoon, joka näyttää oman uran kannalta mielenkiintoisimmalta. Tarkoitus on, että opiskelija opiskelee valitsemansa ammattikorkeakoulun tarjoamia opintoja, mutta opiskelijan on mahdollista valita kursseja myös muista ammattikorkeakouluista.

Opiskelijan suoriutumista tuetaan paikallisella mentoroinnilla ja saman ammattikorkeakoulun alaisuudessa opiskelevien on mahdollista muodostaa opiskeluryhmiä.


Kohderyhmänä ovat kaikki ohjelmoinnista kiinnostuneet ja alalla vallitsevista stereotypioista pyritään eroon, jotta työvoimapulaan voidaan vastata. Tavoitteena on kouluttaa erityisesti maahanmuuttajia ja naisia, jotka molemmat ovat väestönosana aliedustettuja ammattiryhmässä.

Samalla alalle tuodaan tuoreita näkökulmia: liiketoiminta-ajattelua omaavia ja käyttäjälähtöisiä tulevaisuuden tekijöitä. Aikaisempi työ- tai opiskelutausta muulta kuin IT-alalta on mahdollisuus, joka avaa uudenlaista innovointia ja käyttäjälähtöisyyttä tuotekehityksessä.

Jokainen hankkeeseen osallistuva ammattikorkeakoulu tarjoaa oman alueensa työelämän tarpeisiin pohjautuvan suuntautumisvaihtoehdon.

Usean ammattikorkeakoulun osallistuessa yhteistyöhön samassa hankkeessa luodaan synergioita ja poistetaan päällekkäisyyksiä, joka johtaa laadukkaampaan suomalaiseen ohjelmointikoulutukseen.

Opinnoista räätälöidään opiskelijalle sopiva henkilökohtainen paketti menestyksekkään lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Kukin opiskelija suorittaa koulutuksessa 30 opintopistettä valitsemastaan aihealueesta ja sen lisäksi 10 opintopistettä työssäoppimista. Pääasiallisesti opiskelu toteutetaan etäopiskeluna, jota tuetaan mentoroinnilla. Osalla kursseista tarjotaan kuitenkin lähiopetusta.

Kurssien toteutuskieli on pääasiallisesti englanti.

Yhteensä opintokokonaisuuden suorittaneita opiskelijoita odotetaan olevan hankkeen päättyessä 250 kappaletta, jotka suorittavat yhteensä 10 000 opintopistettä.


Koulutuksen toteutus

Koulutus annetaan pääasiallisesti englannin kielellä. Toteutus on osittain verkko-opetusta ja sen voi suorittaa työn ohella. Ensisijaisesti opiskelijoiksi haetaan henkilöitä, jotka suorittavat koko koulutuksen, mutta myös haku yksittäisiin kursseihin voi tulla kysymykseen.


Aikataulu ja haku

Kolmas koulutuskierros alkaa syyskuussa 2020 ja kesto on kokonaisuudessaan 6 kuukautta.

Haku syksyn koulutukseen tapahtuu 13.4. -17.5.2020 verkon kautta – Ammattikorkeakoulukohtaista tietoa hausta löydät oikean sivupalkin linkeistä (pc) tai sivun alareunasta (mobiililaitteet). Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan kesäkuun ensimmäisen viikon jälkeen.


Koulutuskierroksen sisällöt julkaistaan ennen haun alkua. Centria-ammattikorkeakoulu tarjoaa seuraavalla kierroksella kokonaisuudet:

 • Introduction to web development 3 ECTS
 • Fundamentals of Programming, 5 ECTS
 • User Interfaces and their development with AdobeXD, 5 ECTS
 • C# Programming, 6 ECTS
 • Scrum as framework for software development and use of Jira, 5 ECTS
 • Full Stack development, 8 ECTS
 • Team Software project, 8 ECTS

Kajaanin ammattikorkeakoulu tarjoaa seuraavalla kierroksella kokonaisuudet:

 • Linux OS, 5 ECTS
 • C-programming 5, ECTS
 • DevOps Basics, 5 ECTS
 • Embedded Python Programming, 5 ECTS
 • Databases and data sources in IoT system, 5 ECTS
 • Full Stack Web Development with Vue.js and Node.js, 5 ECTS
 • Internship / IoT project, 10 ECTS

Oulun ammattikorkeakoulussa voit opiskella:

 • Basics of Front-end Programming and Projects
 • Advanced Front-end Programming
 • Designing and Creating Web-services

Jyväskylän ammattikorkeakoulu tarjoaa:

 • Programming with C++
 • Blender Modeling
 • Introduction to Cross Reality
 • Cross Reality with Unreal 4
 • Software Engineering

Vaasan ammattikorkeakoulu tarjoaa kokonaisuudet:

 • HTML 5 AND CSS
 • JavaScript
 • PHP and MySQL
 • Introduction to Programming
 • WordPress
 • Cybersecurity
 • Fundamentals of AI
 • Software Engineering Project

H2C-koulutuskokonaisuudet